Strona

Pogoda

Tu nas znajdziesz

Kontakt z nami


Gimnazjum

Trzydziestka
Otwórz
Harmonogram rekrutacji do Gimnazjum nr 30 im. Polonii Francuskiej:

Składanie dokumentów kandydatów:
(Wniosek wygenerowany z systemu rekrutacji elektronicznej ostemplowany w szkole podstawowej i podpisany przez wychowawcę)
+
Dzieci obwodowe:
(Oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia z egzaminu szóstoklasistów, 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane), karta zdrowia dziecka od pielęgniarki szkolnej)
Dzieci spoza obwodu:
(Kserokopia świadectwa, kserokopia zaświadczenia z egzaminu szóstoklasistów, obydwa dokumenty poświadczone za zgodność z oryginałem w szkole podstawowej)
  • 26.06.2015 r do godziny 15.00
  • 27.06.2015 r (sobota) od 9.00 do 13.00
  • 29.06.2015 r od 8.00 do 15.00

Składanie oryginałów dokumentów dzieci przyjętych do Gimnazjum nr 30:

(Oryginał świadectwa, oryginał zaświadczenia z egzaminu szóstoklasistów, 2 zdjęcia legitymacyjne (podpisane), karta zdrowia dziecka od pielęgniarki szkolnej)

  • 02.07.2015 r od 10.00 do 15.00
  • 03.07.2015 r od 8.00 do 15.00
  • 06.07.2015 r od 8.00 do 15.00

Spotkanie z rodzicami dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2015/2016:


  • 08.07.2015 r godzina 17.00